Een gevaarlijke stof of mengsel moet u etiketteren volgens de eisen van EU-GHS. Deze norm draagt  ertoe bij dat chemische stoffen over de hele wereld op dezelfde manier worden geïdentificeerd, geclassificeerd en geëtiketteerd.

Chemie en Reiniging

Een gevaarlijke stof of mengsel moet u etiketteren volgens de eisen van EU-GHS. Deze norm draagt ertoe bij dat chemische stoffen over de hele wereld op dezelfde manier worden geïdentificeerd, geclassificeerd en geëtiketteerd.

Etiketten gevaarlijke stoffen

Een gevaarlijke stof of mengsel moet u etiketteren volgens de eisen van EU-GHS. Deze norm draagt  ertoe bij dat chemische stoffen over de hele wereld op dezelfde manier worden geïdentificeerd, geclassificeerd en geëtiketteerd. Dit vermindert de kans op handelsproblemen als gevolg van verschillende benamingen en symbolen. Megaflex biedt u alles wat u nodig heeft voor uw chemische/reinigingsproducten.

Soorten gevaarsetiketten

Als toeleverancier moet u uw verpakkingen voorzien van gevaarsetiketten met gebruikersvoorschriften en waarschuwingen. Pictogrammen, de gevaaraanduiding en de veiligheidsaanbevelingen maken hiervan deel uit. Er zijn wereldwijd vele verschillende gevarenetiketten standaarden, zoals GHS, CLP en ADR. Maar met onze gevarenstickers voldoet u gegarandeerd aan de gestelde eisen. Bovendien bestaan onze gevarenetiketten uit meerdere lagen, zijn ze van uitstekende drukkwaliteit en beschikbaar in diverse kunststof materialen.

Wat zijn GHS labels?

GHS labels zijn ontwikkeld door de Verenigde Naties en staan voor Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals. Vrij vertaald staat GHS voor een wereldwijd uniform systeem voor de classificering van etiketten voor gevaarlijke stoffen. De criteria voor deze indeling van de gevaar eigenschappen van stoffen en mengsels wordt naast vervoer ook gehanteerd voor de productie, opslag en het gebruik ervan. GHS stickers zijn gebaseerd op bestaande classificatiesystemen uit verschillende werelddelen. Laat uw gevaarlijke stoffen door ons voorzien van de juiste GHS stickers en ben er zeker van dat uw stoffen op de juiste manier worden vervoerd en opgeslagen.

Wat is CLP Labelling?

CLP is een Europese standaard en staat voor Classification, Labelling and Packaging. De Europese Unie heeft namelijk voor meer dan 4.000 gevaarlijke stoffen een verplichte gevaarsindeling vastgelegd. CLP labelling moet worden toegepast op de classificatie, het labelen en het verpakken van gevaarlijke stoffen. De CLP etiketten zijn overigens gelijk aan de eerder genoemde GHS systematiek van de Verenigde Naties.

Waarvoor worden ADR etiketten gebruikt?

ADR is de Franse afkorting van het Europese verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over het wegennetwerk: “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. In dit verdrag staan onder andere de eisen beschreven van de criteria voor gevaarsindeling van gevaarlijke goederen, de vervoersvoorwaarden en de eisen aan de verpakking en de tank. Daarnaast staan de eisen rondom ADR etiketten voor gevaarlijke stoffen beschreven in dit verdrag. In de Nederlandse Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) en de Regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) zijn de eisen rondom ADR etiketten geïmplementeerd. Momenteel worden in Nederland over het algemeen gevaarlijke stoffen van zowel ADR etiketten als GHS labels voorzien.

Veiligheidsetiketten kopen

De drukinkt van onze veiligheidsetiketten wordt beschermd door middel van lak en laminaat zodat bijtende stoffen er geen vat op krijgen. De voorschriften en waarschuwingen blijven leesbaar, hoe lang ze ook onderweg zijn en/of worden opgeslagen. Dankzij de uitstekende kleefkracht blijven de etiketten stevig op hun plek zitten. Een veilig idee!

Produceert of vervoert u gevaarlijke stoffen of mengels en heeft u interesse in onze etiketten voor gevaarlijke stoffen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden of advies.

Megaflex  B.V.
Megaflex B.V.
Direct contact Meer weten